maalat 3alaa wayh-ik!

Audio with Theyab's pronunciation

"Whatup."
"walaa shay. laiish?"
At this he starts laughing. "laaaaaa, maa fahamt-ay! I'm looking at the shop sign
and thinking aloud. shuuf-ay, over there, the Whatup Sports Store."
I grit my teeth. "maalat :ala wayh-ik!"


ولا شي
walaa shay Nothing
ليش
laiish Why
ما فهمتي
maa fahamt-ay You didn’t understand (to a female)
شوفي
shuuf-ay Look (to a female)
مالت
maalat Shame
على
:alaa On
ويهك
wayh-ik Your face